Anna 20. juubel
Soomes
Laulupeol
Kohtla-Järvel
Ahvenamaal