Anna 20. juubel
Laulupeol
Soomes
Kohtla-Järvel
Ahvenamaal