Kohtla-Järvel
Laulupeol
Anna 20. juubel
Ahvenamaal
Soomes