Soomes
Kohtla-Järvel
Ahvenamaal
Anna 20. juubel
Laulupeol