Anna 20. juubel
Laulupeol
Ahvenamaal
Kohtla-Järvel
Soomes