Anna 20. juubel
Soomes
Laulupeol
Ahvenamaal
Kohtla-Järvel