Anna 20. juubel
Kohtla-Järvel
Ahvenamaal
Laulupeol
Soomes