Anna 20. juubel
Kohtla-Järvel
Laulupeol
Ahvenamaal
Soomes