Anna 20. juubel
Laulupeol
Ahvenamaal
Soomes
Kohtla-Järvel