Pühalepa kirikus on koorilaul kõlanud vähemalt 1871.a.-st alates, sest on teada, et 1921.a. tähistas Pühalepa kirikukoor oma 50. juubelit. Seda koori juhatas kohalik pillimeister ja organist Gustav Liit, kes oli õppinud orelimängu Käinas Rudolf Tobiase isa Johannes Tobiase juures. Tema tööd kirikumuusikuna jätkas Suuremõisa algkooli laulmisõpetaja Emilie Enson. Siis tuli teine maailmasõda. Sõja ajal kirik veel tegutses, siis aga võtsid uued võimud kiriku koguduse käest ära ja kuigi kogudus käis mujal koos, jäi kooritöö vahepeal soiku.

1989.a. oli kirikus põleng ja peale seda asuti kirikut taastama.

 

 

 

 

1992 - 1995


1992. aasta sügisel said taastamistööd Pühalepa kirikus ühele poole ja kogudus pääses üle aastakümnete taas oma pühakotta. Sama aasta sügisel koondusid neli naist väikeseks laulukollektiiviks, et tõsta häält Looja kiituseks koguduse jumalateenistustel. Esimeste lauludena õpiti kiriku lauluraamatust „Dona nobis pacem” ja Konstantin Türnpu „Saaks koju hing”, mida lauldi sama aasta igavikupühapäeva jumalateenistusel. Proovid toimusid pühapäeviti pärast jumalateenistust ja kestsid tavaliselt vähemalt kolm tundi, sest igaks puhuks tuli uued laulud õppida ja lühema prooviajaga ei tulnud toime. Eriti pikaks kujunesid proovid neil perioodidel, kui kirikupühad olid järjest, nagu Suurel nädalal ja kirikuaasta lõpul ning advendi- ja jõuluajal. Siis juhtus sageli, et kahe uue laulu (vähemalt kaks laulu tuli ju jumalateenistusel laulda) õppimiseks jäi vaid üks proov, parimal juhul kaks. Laulud olid kahe või kolmehäälsed. Varsti aga saime juurde kaks tublit lauljat ja siis oli ülekaalus juba kolmehäälsus, vahel sekka ka mõni 4-häälne laul. Järgmisel aastal oli juba lihtsam, siis saime uute laulude kõrval ka vanu laule korrata ja juurde hakkas tulema uusi lauljaid. Esimestel aastatel laulsimegi ainult oma kirikus.


1996 - 2000


Lauljaskond kasvas ja noorenes. Vanemad lauljad jäid aastate jooksul üksteise järel kõrvale. Koosseis oli neil aastatel peaaegu pidevas muutumises. Noored, kes laulma olid tulnud, siirdusid pärast kooli lõpetamist mujale, enne õppima, siis päriselt. Küll Tallinna, küll välismaale. Oli ka neid, kellel kõik õpingud seljataga, aga asusid mujale elama parema töökoha pärast. Õnneks tulid aga teised jälle asemele. Kooriks nimetasime end arglikult alles siis, kui olime jõudnud nii kaugele, et meie arvuline koosseis võimaldas laulda ka nõudlikumat repertuaari. See sündis aastakümnendi teises pooles pärast kahte suurekoosseisulist leeri. Sealt tuli mitu tublit noort tüdrukut, kes tõid kaasa ka oma sõpru-tuttavaid. Seltskond kasvas ja hakkas väiksema koori mõõtu välja andma. Muutus ka repertuaar. Kavas olid neljahäälsed laulud ja olime juba ka oma kiriku seinte vahelt välja tulnud. Käisime aeg-ajalt laulmas teiste Hiiumaa koguduste jumalateenistustel või õhtupalvustel.


Käisime Soomes, külas sõpruskogudusel Nurmos.


Toimusid esimesed advendikontserdid ka Suuremõisa rahvamajas.


2001 - 2004


Koos Kärdla naiskooriga Heliko osalesime 2001.a. Narvas toimunud naiskooride laulupeol. Pidu sööbis mällu erakordsete ilmastikuolude tõttu. Vihma valas terve päeva, oli väga külm ja Narva kauplused osteti tühjaks vihmakeepidest, soojadest sallidest ning kampsunitest. Koorid laulsid kangelaslikult kontserdi lõpuni, olid ka mõned kangelaslikud kuulajad.


Lisaks nüüd juba tavapäraseks saanud advendiküünla süütamisele, advendikontsertidele ning loomulikult osalusele koguduse jumalateenistustel toimus veel üks reis Nurmosse. Kui esimesel korral ööbisime peredes, siis nüüd oli meil omaette elamine leerikeskuses. Laulsime Nurmo kirikus, hooldekodus ning lisaks veel rahvalaule kohalikul jaaniõhtul.


2002.a. laulsime EV aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel Suuremõisas.


Esinesime ka kevadkontsertidel Suuremõisas ja võtsime osa Pühalepa valla päevadest.


2004.a. kevadel registreerusime aasta pärast Tartus peetavale vaimulikule laulupeole.


Aasta 2004 läks meie ajalukku sellega, et sel aastal hakkasime esimest korda tõsiselt tuuritama. Olime ära õppinud Soome helilooja Pekka Simojoe „Vaikuse missa“ ja et see meie oma kirikus rahvale meeldis, siis käisime sellega ka Emmastes, Mänspäel ja Reigis, lisaks veel Kuusalus ja Leesil.


Sama aasta sügisel toimus Tahkunas „Estonia“ tragöödias hukkunute mälestamine. Ilm oli sügiseselt tormine – vahused lained ja vali tuul mälestuskella helistamas. Laulsime koraali „Jumal sul ligemal,“ A. Topmani „Reekviemi“ ja šoti rahvalaulu „Imeline arm.“


Detsembris osalesime „Heliko“ juubelikontserdil.


Kontsert-jumalateenistused advendilauludega Pühalepas ja Kassaris.


Jõulukontsert Hellamaa perekeskuses.


Jõuluõhtu jumalateenistus Pühalepas erines kõikidest eelmistest selle poolest, et esimest korda oli kasutusel Mart Siimeri missamuusika. Jõulu 1. pühal aga toimus Hiiumaa kooride ühine jõulukontsert Kärdla, Reigi ja Pühalepa kirikutes.


2005


Et ees seisis Tartu vaimulik laulupidu, siis leidsime, et kooril on vaja ka nime ja see võiks olla ANNA, sest kunagi oli meie kirikus Püha Anna altar ja kirikut nimetati siis Anna kirikuks, miks siis mitte anda Anna nime ka koorile. Alguses oli see vaid uitmõte, millest vahel rääkisime niisama jutujätkuks. Aga peoeelsel kooride proovil ja kuulamisel Kärdlas, 2005. a. maikuus, kui vaheajal jälle jutt sama teema peale läks, ütles diakon Triin Simson, et Anna oleks ju täiesti sobilik nimi ja nii see siis ära otsustatigi. Nii sai meist ANNA koor. Ja nii meid Hiiumaal hüütaksegi.


Aasta esimene pool kulges peamiselt laulupeo tähe all. Kõige enam nõudis vaeva Mendelssohni „Veni Domine.“ Kaks uut lauljat, kes tulid esimest korda just siis, kui laulu õppimine alles algusjärgus oli, enam teise proovi ei julgenudki tulla, sest kohkumine sellest laulust oli suur. Ega see vanadelgi lauljatel kergelt tulnud. Aga selgeks ta sai ja pähe ta jäi ja lõppkokkuvõttes oli ta aastaid meie lemmiklauluks. Nüüd puhkab, aga küll me ta mingil ajal jälle üles soojendame.


Veebruaris laulsime EV aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel Suuremõisas.


Mai – Pühalepa valla isetegevuslaste kevadkontsert.


Juuni – Vaimulik laulupidu Tartus – ilus, südamlik, armas. Kõikidele meeldis. Ei mingit trügimist, šašlõkivingu ega närvilist kiirustamist. Tulime Tartust superilusate muljetega.


Juuli alguses toimusid Suuremõisa lossipäevad. 2. juunil kontsert-jumalateenistus Pühalepa kirikus ja kontsert–aktus Suuremõisa lossis. Siit tuli meie teine aastahitt – Peep Sarapiku „Õhturahu“ – koori dirigent Helle Nittim seadis selle naiskoorile. Ka see laul püsis aastaid meie repertuaaris.


Augustis tähistas kogudus Pühalepa kiriku 750.aastapäeva. 6.aug. õhtul palvus ja 7.aug. tänujumalateenistus Mart Siimeri missamuusikaga ja Anna poolt lauldud vaimulike rahvalauludega. Sellest peale sai Anna motoks pühalepa rahvalaul „Mu süda, ärka üles.“ Samal päeval pandi ka alus Pühalepa kiriku orelifondile. (Kiriku orel hävis sõjajärgsetel aastatel, kui kirikust tehti laohoone)


13.augustil laulsime „Vaikuse missat“ öömissal Käina kiriku varemetes.


Detsembris andsime kolm advendikontserti – Kärdla baptistikoguduse palvelas, Suuremõisa lossis ja Hellamaa perekeskuses.


Sai alguse traditsioon anda pooletunnine jõulukontsert Pühalepa kirikus vahetult enne jõuluõhtust jumalateenistust.


Teine 1. jõulupüha kontsert Hiiumaa kirikutes-


2006


Taas tihe aasta. Elevust tekitas teleülekanne Vaikse Laupäeva jumalateenistusest Pühalepa kirikus. Laulsime Taizé laule. Oli tore, et mõnedel tuli pähe kodus ka telest salvestus käima panna.


Palju tuli käia laulmas matustel. Kirikupühad, kevadkontsert, kalmistupüha, Hiiumaa laulupäev kahes osas – vaimulikud laulud Kärdla kirikus ja seejärel siirduti lauluväljakule. Ka see korraldus oli uudne ja huvitav. Siis järjekorras Hilleste kabeli aastapäev, öömissa Käinas, Reigi kiriku aastapäev, hingemuusika kontsert Hellamaa perekeskuses. Pühalepa valla aastapäev Paladel, advendiküünla süütamine Pühalepa kirikus ja tavapärased kolm advendikontserti – seekord Pühalepa kirikus, Tohvri hooldekodus ja Mänspäe kabelis. Jõulukontsert Pühalepas.


Kõige selle vahele mahtus suvel kaks reisi. Naiskooride laulupäev Kurgjal ja koduteel vahepalaks kontsert Tori kirikus. See kaunis kirik oli omaette elamus.


Kõige põnevam oli aga laulureis Merikarviasse juuli teisel poolel. Seal andsime viis kontserti, sealhulgas põhjamaade suurimas puukirikus Merikarvias, kus oli suurepärase akustika.


2007


Kõigele juba tavapäraseks saanule – kirikupühad, tähtpäevad traditsioonilised paigad – lisaks:


EV aastapäevakontsert Suuremõisa lossis


Maavanema vastuvõtt - kontsert EV aastapäeva puhul Kärdla kultuurimajas


Vaikse Laupäeva vigilia Kassari kabelis (M. Siimeri missamuusika)


Augustis tähistasime Pühalapa kirikus kontserdiga ANNA 15. tegevusaastat. Kontserdil osales ka Suuremõisa lastekoor Külli Kreegi juhatusel. Kaks laulu laulsime ühendkoorina ja see oli tore. Pühalepa vald organiseeris kontserdi salvestuse nii DVD-le kui ka CD-le.


Oktoobri alguses osalesime Saarte praostkonna laulupühal Valjala kirikus.


Rõõmuga laulsime paar päeva hiljem ühe auväärse abielupaari hõbepulmas ja kohe seejärel kutsuti meid täienduskoolituse lõpuaktusele Suuremõisa Ametikooli.


Advendikontsertidega pakkusime sel aastal jõulurõõmu Kärdla haigla patsientidele, seejärel tänasime perearste nende jõulupeol ja rõõmustasime publikut Suuremõisa lossis.


Hiiumaa kooride jõulukontserdid toimusid Kärdlas ja Reigis.


2008


Kevadkontsert viidi Suuremõisast üle Soera talumuuseumi. Olustik oli uudne ja omapärane. Rahvalaule laulsime Hellamaa rannas jaaniõhtul. Juunikuus aga saatsime laulude saatel auga väljateenitud pensionile lugupeetud Endel Lepisto – Suuremõisa Ametikooli direktori. Selleks puhuks sai valmis tehtud regilaul, mille tekst nüüd seisab raamituna härra Lepisto kodus seinal.


Praostkonna laulupüha toimus sel aastal Kärdlas.


Sel perioodil tegime tutvust ka raadioga: esmalt pereraadio lindistuses „Mu kodu – mu õnn” ja hiljem ka klassikaraadio saatesarjas „Koorilaulukuu.” Käisime Ahvenamaal, kus saime proovida seitsme kiriku akustikat ja andsime kontserdi Eckerö kirikus, imetlesime saarestiku kaunist koodust ja nautisime hämmastavat vaikust Mariehamni linnas.


Osalesime öölaulupeol „Märkamisaeg”, kus saime jälle kord kogeda ühtekuuluvustunnet armastatud isamaaliste laulude laulmisel.


Advendikontserdid viisime Hellamaa perekeskusse, Kärdla vabakogudusse ja Suuremõisa lossi.


2009


Kevadkontsert jälle Soeras.


Mai lõpus leeriõnnistamine Reigi kirikus.


Juuni alguses andsime kontserdi Kassari kabelis kontserdisarjas „Kolm risti Kassari kohal.“


Sõlmisime sõprussidemed Kohtla-Järve naiskooriga LADA, keda juhatab teenekas dirigent Lidia Bragina. Juunis andsime Pühalepa kirikus Ladaga ühise kontserdi ja järgmisel päeval saime kuulata nende suurepärast kontserti Suuremõisa lossis.


30. juunil võtsime Kärdla rannas vastu laulupeotule ja osalesime Rannapaargu juures kontserdil „Tule tulemine.“ See oli ilus ja meeleolukas kontsert. Eriti läks vist kõikidele südamesse lõpp, kui Jaan Tätte laulis oma „Minemist“, koor ümises kaasa ja tuli läks vastu loojuvale päikesele. See oli nii imeline ja meeliülendav pilt.


Juulis tähistasime kontserdiga Soera talumuuseumi sünnipäeva ja mõni päev hiljem panime Reigi kirikus paari kaks noort inimest.


Oktoobri lõpul, kui Kärdla baptistikoguduse palvelas tähistati Erki-Sven Tüüri juubelit, anti meile meeldiv võimalus õnnitleda juubilari. oma lauluga.


Advendikontserdiga läksime kõigepealt külla naabersaarele Kuressaare kirikusse, siis Kärdla kirikusse ja Soera talumuuseumi. Lisaks oli veel advendikontsert Palade koolimajas ja väike jõulukontsert ühel perekonnakokkutulekul Heltermaal.


2010


EV aastapäeva kontsert toimus seekord Paladel ja vallarahva kevadkontsert Hellamaa rannas kadakate vahel. See ongi vist kõige õigem koht.


Tartus toimus vaimulik laulupidu, olude sunnil käis ANNA seal seekord ilma dirigendita, Külli aga oli tubli asendaja.


Juubelite aasta. 31. juulil Juminda küla 720. juubel. Anna kontsert külavainul, õhtul aga saime osa telesaate „Lauluga maale“ salvestusest küla kiigeplatsil. Naised olid Jumindast vaimustuses. Ja lustida sai korralikult. Võeti osa ka külamängust. Võitu küll ei tulnud, sest mäng nõudis ju mingeid teadmisi küla ja selle ajaloo kohta. Järgmisel päeval kontsert- jumalateenistus Leesi kirikus.


Taas Hiiumaal: 07.aug. Suuremõisa Põhikooli juubel – kontsert Pühalepa kirikus ja kontsert-aktus Suuremõisa spordihoones.


Pühalepa kiriku aastapäev – Kontsert - missa


Detsembris avastasime, et Kärdla Muuseumis on suurepärase akustikaga kontserdisaal. Kui alustasime seal advendikontserdi proovi, olime lausa jahmunud. Kontserdi tulud – üle 2000 krooni – läksid Hiiumaa haiglale.


Teised advendikontserdid toimusid Mäeltse palvelas ja Tohvri hooldekodus


Olgu siinkohal märkusena öeldud, et kõik meie kontserdid on olnud heategevuslikud.


2011


Esinesime EV aastapäeval väikese kontserdiga maavanema vastuvõtul, taas Pikas Majas. Käisime vastukülaskäigul Kohtla-Järvel, kus laulsime koos LADAga Kohtla-Järve kultuurihoones ja Jõhvi kirikus, tutvusime Toila oru pargi ja Kuremäe kloostriga.


Praostkonna laulupüha toimus juuni alguses Kuressaares.


Juuli alguses aga oli Hellamaa rannas folklooripidu, kus laulsime rahvalaule.


Juuli lõpus viis reis meid Eestimaa teise otsa – Võrumaale. Ja jälle juubel – seekord laulsime kiitust Loojale Pindi kirikus kontsert-jumalateenistusel. See oli vist ANNA tipphetk, sest teenisime ära tänusõnad tippdirigendilt Ene Üleojalt ja nägime pisaraid Lagle Pareki silmis, kui olime lõpetanud Jõgioja laulu „Eestimaa palve”. Sellised hetked jäävad meelde. Andsime ka kontserdi Vastseliina kirikus. Nägime palju kauneid paiku Võrumaal, põikasime ka Setomaale, nautisime kohalikku kööki ja Lõuna-Eesti kõveraid teid, kus aeg-ajalt hüpekaid ette tuli, nii et naised kilkasid nagu noored plikad. Meeldejääv oli ka koraalimaraton Haapsalus. 3 päeva jooksul lauldi otsast lõpuni läbi terve KLPR (Kiriku laulu- ja palveraamat). Grupp välisturiste oli hämmingus, miks küll keset suve jõululaule lauldakse. Saarte praostkonna koorid laulsid viimasel päeval 3 tundi.


Septembri alguses aga käisime väikese kontserdiga tänamas oma suursponsorit Leif Anderssoni Dagoplastist, kes parajasti oma juubelit tähistas.


21. okt. – Pühalepa valla juubelikontsert Paladel


28.okt. tähistasime Suuremõisa lossis kontserdiga koori dirigendi Helle Nittimi 70.-ndat juubelit.


10. nov. – koraaliõhtu Kärdla kirikus


Advendiküünla süütamine Pühalepas ja advendikontsert Kõrgessaares.


2012


Anna 20. tegevusaasta.


Kevadkontserdil 25. mail saime laulda koos Kalevi kammerkooriga, oli tore tunne, kui „Ta lendab mesipuu poole“ nii võimsalt Hellamaa rannas kõlas. Järgmisel päeval aga ühine kontsert Pühalepa kirikus, kus loomulikult kandev osa oli külaliskooril, meie mängisime publiku ülessoojendajat.

 

Käinas toimus 1.juunil Hiiumaa kooride kontsert. Juuli alguses käisime Ruhnus, kus andsime kontserdi Ruhnu uue kiriku 100. aastapäeva puhul. Kirik oli puupüsti rahvast täis. Pärast kontserti kogusime kiidusõnu oma mälusoppi. Ruhnus oli kõik ülivõrdes – toredad sõbralikud inimesed, kes tervitavad tänaval ka võõrast, imeline ürgne loodus. Kõik on seal suurem, isegi sääsed ja mõneminutiline paduvihm. Ühel aiamaal nägime kolmemehe labidat – üks labidas, kolm vart. Milleks minna eksootikat kaugemalt otsima, kui Eestimaal on nii palju kauneid paiku? Tagasiteel lõime laeval laulu lahti ja mõned agaramad kaasreisijad kasutasid meie laulu tantsumuusikana. Meid oli aga nüüd üks rohkem kui enne. Nimelt sai Külli ühelt saare perelt kaasa imearmsa valge kassipoja.

 

Kontsert Ruhnu kirikus oli tegelikult meie juubeliaasta esimene üritus. Järgmine oli koos LADAga Pühalepa kirikus 11. augustil. Mõlemal kontserdil olid kavas lemmiklaulud läbi viimase viie aasta ja mõned vanemadki. Hurraa! Uued esinemiskostüümid - täiesti rahvuslikus stiilis! Pärast kontserti istusime ühises kohvilauas Suuremõisa noortekeskuses. Siis aga läks tantsuks Meie nooremad naised olid ära õppinud mõned vene tantsud ja kui Ene vend karmoškale hääled sisse lõi, kutsuti kohtla-järvekad tantsule. See oli juba tõeline integreerumine. Ega meie omad venelannadele tantsus alla küll ei andnud, nõelasilmast tulnud seelikud aina lehvisid tuules. Oli lõbus laulu- ja tantsupidu.

 

Järgmine kontsert oli aga juba 19. augustil Pühalepa muusikafestivali raames samuti Pühalepa kirikus. Kartsime, et publikut ei tule, aeg kahe kontserdi vahel oli ju nii lühike. Kartus oli aga asjatu. Ka sellele kontserdile jätkus  parasjagu publikut. Vanemate lemmiklaulude kõrval laulsime ka uuemat repertuaari.

25.aug. laulsime Reigi kiriku juubelil kontsert-jumalateenistusel.

 

Uudne kogemus oli septembris toimunud kooride konkurss Narvas Maarjalaulude festivalil. Sellest võttis osa vaid kuus koori ja pooled neist olid saartelt – kõik kolm esmakordselt. Konkursi pani kinni 50-liikmeline „Emajõe laulikud,“ – ja õigusega. See oli tõesti parim. Kõik teised olid lihtsalt tublid.

 

Oktoobri lõpus laulsime Käinas Dagoplasti uue tootmishoone sisseõnnistamisel. Eelnevalt tuli veidi tutvust teha õigeusu kirikuteenistuse korraga, mis meie jaoks oli täiesti uus, sest peale oma väikese kontserdi teenisime kaasa ka sisseõnnistamise jumalateenistusel. Akustika selles uues hoones oli üllatavalt hea.

 

Jõulukuu – advendiküünla süütamine kontserdil Hellamaa perekeskuses, advendikontserdid Kärdla haiglas ja Kärdla baptistikoguduses. 23.dets. jõulukontsert koos teiste Hiiumaa kooridega Kärdla kirikus, kus  kooride vahel lauldi koos kogudusega ka mitmeid armastatud jõululaule. 24. dets. aga tavapärane jõuluõhtune kontsert Pühalepas.


2013


Laulupeo ettevalmistus. Peale laulupeolaulude muuks palju aega ei jää. Tavapärane tuleb aga ära teha. Pisut ka mitte tavapärast.


22.veebr. – Pidulik kontsert-aktus Suuremõisa lossis EV aastapäeva puhul. Tõime välja oma kõige armastatumad laulud kodust ja kodumaast - Mis maa see on?, Rahu, Kes mõistab? Hoolimise laul.


05.aprill – Stiilipidu Paladel. Mängiti „Rahu Eest“ kolhoosi pidulikku üldkoosolekut, kõrgete külalistega ja uhke kontserdiga. Eelnevalt kammiti põhjalikult läbi kõik kaltsukad ja ka kodused riidekapid. Pidu oli tõeliselt äge, laulude, tantsu ja süldilauaga. Nalja sai rohkesti ja teadjam rahvas räägib, et pidu olevat kestnud varaste hommikutundideni. Just nii nagu vanasti.


02. juuni – „Oma pidu“ Kärdla lauluväljakul.

 

23. juuni - Kalmistupüha Pühalepas. Teenistuse lõppedes tuli ootamatu kutse urnimatusele. Loomulikult olid kõik nõus. Laulsime R. Stuarti "Merel sõuan" ja tuli välja, et tegime õige valiku. Nagu hiljem kuulsime, olevat see laul olnud just see õige. On tore, kui saab kellelegi rõõmu teha.


29. juuni – Kirikupäev Kärdlas Misjonipäevade raames. Kirikus peeti missa Mart Siimeri muusikaga. ANNA laulis armulaualauluna Mozarti Ave Verumit. Siis jõime kiriku kõrval telgis kohvi ja siirdusime lauluväljakule, kus toimus laulupidu – rõõmusõnumiõhtu. Õhtu, tegelikult kogu päev oli tore, aga lauluväljakul oleks publikut võinud küll rohkem olla. Hellamaa rannas oli suur laulupidu kahjuks just samal ajal. Küllap oli see koordineerimisviga.


10. aug. – laulatus Pühalepa kirikus. Oli ilus. Laulsime Ave Mariat ( Gounod) ja Armastuse ringi (M. Vardja). Teenisime tänusõnad. Pruudi vanaema ütles hiljem, et kogu tseremoonia olevat andnud järgnenud pulmapeole õige meeleolu.


11. aug. – Pühalepa kiriku aastapäeva kontsert-jumalateenistus, lisaks veel üks ristimine. Kuna enamus laule olid liturgilised, siis laulsime kooriruumis altari kõrval. Akustika on seal omapärane ja hea.

 

12. dets. - Hiiumaa kooride advendikontsert Kärdla kirikus. Osales neli koori. Anna laulis Urmas Sisaski "Jõulupalvet" ja Ene-Mai Salumäe "Valguse ööd" . Kooride vahele ühislaulud ning õhtu lõpetusel koos ühendkoori ja kuulajatega "Püha öö", mis suure koori suust Sirje Lillo juhatusel kõlas väga kaunilt ja hingestatult.

 

24. dets. - Pooletunnine jõulukontsert Pühalepa kirikus enne jõuluõhtust jumalateenistust. Kirik oli küll külm, aga tunne oli soe. Laulsime oma kaunimaid jõululaule, nende seas Ester Mägi "Jõuluõhtul", Ch. Gounod' "Ave Maria, A. Adami "Jõuluöö", "Jõululaps" (Kahjuks ei tea selle autorit). Aga eriline tunne on laulda jõuluõhtul oma kodukirikus oma rahvale. 

 


2014

Oli tihe aasta. Märksõnaks laulupidu. Aasta esimene pool – ühtekokku kolm eelproovi, kaks üldnaiskooride proovi Kärdlas ja valikkooride proov Haapsalus. Siiski mahtus selle aja sisse ka palju muud. 20. veebruaril kontsert Kärdla Pikas Majas, kus rahvusvahelise giidide päeva ja läheneva vabariigi aastapäeva puhul esitasime põhiliselt eesti autorite laule kodust, kodumaast ja armastusest. 25. märts - Osalesime Kärdla kirikus küüditamisohvrite mälestusteenistusel. Märtsikuu viimastel päevadel olime aga kontsertreisil Rootsis, kus laulsime Norrköppingi seltsimajas. Oli toredaid ja südamlikke kohtumisi. Kontsert sai teoks kohaliku õpetajate koori kutsel. Järgnesid mõned kirikupühad. Nende seas väärib äramärkimist kalmistupüha 22. juunil Pühalepa kalmistul. Eriliseks tegi selle ilm, sest vihma kallas nagu kapast ja vaatamata sellele oli kalmistul siiski ka pisut rahvast – umbes niisama palju kui meid, vast ehk pisut vähem, Aga - ei ühtegi sipelgat! Ja LAULUPIDU! Vist parim pidu läbi aegade. Niiii valusalt ilus! Jääb kauaks meelde. Kahju nendest, kes pidid leppima televisiooniga. Ega suur rutt sellega veel läbi ei olnud. Ees seisis üldsegi mitte planeeritud reis Sankt Peterburgi. Tuli üle vaadata kõik rahalised vahendid ja veidi lisa teenida. Selleks hakkasid koori nobenäpud kiiresti tööle, et müüa oma kaupa Kärdlas käsitöölaadal, mis toimus 12 juulil. Igaüks tegi midagi, lisaks andsime veel laadarahvale ka kontserdi, mille kava koosnes põhiliselt rahvalikest ja rahvalauludest. Ja septembris saigi teoks reis Sankt Peterburgi. Kontsert oli Jaani kirikus. Rahvast oli tulnud rohkesti ja vastuvõtt soe. Lisaks nägime palju huvitavat ja saime täiendada oma kultuurialaseid teadmisi sellest kaunist linnast. Sellistesse paikadesse tasub ikka minna nii, et jõuab ka ringi vaadata. Aasta viimane veerand oli peaaegu tavapäraselt tegus. Lisaks kodukirikule veel mõned ülesastumised väljaspool. 19. novembril osalesime naiskoor HELIKO juubelikontserdil Kärdla Kultuurikeskuses. Selleks puhuks valmistasime ette popurrii laulva maarahva teemadel. Endalegi üllatuseks läks see täiseduga. Ja siis juba jõulukuu advendi- ja jõulukontsertidega seekord Hillestes, Hellamaal ja Pühalepas.

2015

 

 

Aasta nael  - Pühalepa kirik sai orelii!!!

 

Maarjamaa aasta, repertuaaris ka mitmeid Neitsi Maarjale pühendatud laule. Hiiumaa kooride ühiskontserdil Kärdla kirikus kandis meie koori kava nime "Laulud Maarjale." 

 

Aasta suurim sündmus - vaimulik laulupidu Tartus - nagu ikka, ilus ja südamlik.

 

Üks Hiiumaa tähtsündmusi oli Võidupüha paraad Kärdlas ja sellega seoses astusime üles tänujumalateenistusel Kärdla kirikus.

 

Laulsime kirikupühadel Pühalepa kirikus, lisaks kalmistupüha Pühalepa kalmistul - seekord ilma vihmata - ja Kassari kabelis kontserdisarjas "Kolm risti Kassari kohal."

 

Nagu ikka - Pühalepa valla kevadkontsert - tagasi Soeras. Kuna kontsert oli pühendatud rahvusvahelisele muusika aastale, siis olid meiegi laulud valitud vastavalt sellele teemale- muusika looduses, linnulaulus ja meis endis - lapse kasvamine laulikuks.

 

Koos Suuremõisa Põhikooli perega pidasime kooli juubelit.

 

Vabariigi muusikaõpetajad pidasid Hiiumaal oma suvepäevi ja kuna sündmuse avamine toimus Pühalepa kirikus, siis tuli meil üles astuda väga respektaabli publiku ees, mis ikka korralikult pabistama pani.

 

Advendikontserdid Hellamaa Perekeskuses ja Viskoosa Tervisekeskuses. Detsembrikuu märksõnaks on aga OREL. Jõuluõhtul kõlasid meie laulud oreli saatel. Ja kontserdi viimane laul  - Adami "Jõuluöö" koguni meessolistiga, kelleks oli Endrik Üksvärav.

 

Oli üks ilus aasta!


 

 

2016

Oli tore aasta. Algas üsna rahulikult, aga juba esimene avalik ülesastumine oli üsnagi meeliülendav -

14. märts - emakeelepäeva kontsert Käinas koos Eesti tipptasemel segakooridega. Kontserdi korraldajaks oli Segakooride Liit.

 

26. märts - kurb sündmus - noore inimese matus

 

27. märts - ülestõusmispüha missa Pühalepa kirikus

 

15. mai - nelipüha missa Pühalepa kirikus

 

27. mai - Pühalepa valla kevadkontsert Suuremõisa pargis

 

5. juuni - Hiiumaa laulupidu. Kooride kontsert Kärdla kirikus, väike meenutushetk ja lillede asetamine kiriku kõrval asetseva mälestuskivi juures ja siis väike rongkäik lauluvaljakule, kus pearõhk oli tantsurühmadel ja vahepaladeks  üldlaulupidude armastatud koorialulud.

 

7. august - Kontsert Pühalepa kirikus Pühalepa muusikafestivali raames. Ühtlasi tähistasime selle kontserdiga Pühalepa kirikukoori loomise 145. aastapäeva. Kirik oli rahvast täis - palju lilli ja tänusõnu.

 

11. - 16. august - Suurepärane ja kauaks meeldejääv reis Saksamaale Scdhleswigi. Selle raames:

            12. aug. - kontsert Kahleby kirikus - koos lisapaladega 1,5 tundi. Väga palju rahvast.                        

            13. aug. - kontsert- jumalateenistus Schleswigi katedraalis

            14. aug. - hommikupalvus  Schleswigi katedraalis

            15. aug.  - kontsert- jumalateenistus Moldeniti kirikus

 

9. oktoober - Lõikustänupüha jumalateenistus Pühalepa kirikus

 

18. oktoober - Kontsert Suuremõisa Ametikoolis

 

27. november - Advendikontsert Hillestes

 

27. november - 1. advendipühapäeva missa Pühalepa kirikus

 

10. detsember - Üllatuskontsert Tiit Liinide töötajatele nende jõuliupeol Suuremõisa lossis

 

15. detsember - Hiiumaa kooride jõulukontsert Kärdla Baptistikoguduse Majas

 

24 .detsember - Jõulukontsert ja jõuluõhtu jumalateenistus Pühalepa kirikus - nagu tavaliselt jõuluõhtul ikka, oli kirik rahvast täis

 

 

 


2017

23. veebruar - Pühalepa valla isetegevuslaste kontsert Paladel EV aastapäeva tähistamiseks

 

16. aprill - 1. ülestõusmispüha missa Pühalepa kirikus

 

14. mai - Emadepäeva kontsert Paladel. Aasta Ema väljakuulutamine.

 

20. mai - Muuseumiöö Pühalepa kirikus. 

 

26. mai - Pühalepa valla kevadkontsert Hellamaal

 

4. juuni  - Kolme naiskoori ühiskontsert Pühalepa kirikus. Tallinn - Carmina, Pärnu - Linda, Pühalepa - Anna

 

10. juuni - Saarte praoskonna laulupidu Kuressaares

 

28. juuni - Matus Kärdla kirikus ja kalmistul

 

5. juuli - Liidia Piilberg  - 100

 

30. juuli - Kontsert Minski Püha Siimeoni Katedraalis

 

26. august - Jumalateenistus Reigi kiriku juubelil

 

16. september - Matus Kärdla kirikus ja kalmistul (meie Aili)

 

24. september - Koori juubelikontsert

 

22. detsember - advendikontsert Suremõisa lossis

 

24. detsember - jõulukontsert ja jumalateenistus Pühalepa kirikus.

 

 


2018

Üldplaanis oli aasta vaiksem kui tavaliselt. Põhjus väga lihtne - järgmise aasta üldlaulupidu võtab suure osa ajast ja sel korral koosneb kava uutest ja küllaltki nõudlikest lauludest. Seepärast otsustasime veidi koomale tõmmata.

 

20. veebruar - Pidulik kontsert-aktus EV 100 Suuremõisa lossi saalis. Osalesid Suuremõisa Põhikooli lapsed, Suuremõisa naisrahvatantsurühm "Mõisaprouad" ja naiskoor Anna.

 

1. aprill - Ülestõusmispüha missa Pühalepa kirikus

 

19. mai - Muuseumöö. Laululaager Pühalepa kirikus. 4 tundi laulmist hämaruses. Rahvast liikus pidevalt.

 

25. mai - Pühalepa osavalla isetegevuslaste kevadkontsert Palade kooli saalis. Meie tutvustasime kahte laulu järgmise aasta üldlaulupeo kavast - "Päikese tõusu aegu" ja "Ilmaratas."

 

12. august - Kontsert Pühalepa kirikus. Vist vähese reklaami tõttu oli erakordselt väike publik, andsime endast siiski parima ja pälvisime kiidusõnu Tiia-Ester Loitmelt.

 

19. august - Ühiskontsert Teaduste Akadeemia Meeskooriga Pühalepa kirikus - nagu väike laulupidu. Samal õhtul järgnes öölaulupidu Käinas. Enne Käinasse minekut aga laulsime Pühalepa kiriku ees vabriigi hümni. millest tehti videoklipp.

 

10. november - Isadepäeva kontsert Suuremõisa lossi ajaloolises ballisaalis. Segakava, esimene pool vallatult rahvalik, teine aga klassikaline. Tundus, et rahvas jäi rahule.

 

24. detsember - Jõulukontsert  ja jõuluõhtu jumalateenistus Pühalepa kirikus

 

 


Soomes
Laulupeol
Kohtla-Järvel
Anna 20. juubel
Ahvenamaal